Tollbehandling

Skal du flytte fra eller til Norge, som ligger utenfor EU, og til for eksempel Danmark, som er et EU-land?

Da har vi en hyggelig melding til deg:
TRANSPORT AV FLYTTEGODS ER FRITATT FOR MOMS OG TOLL!
Likevel må ditt flyttegods tolldeklareres. Dette ordner vi for deg, og du får en ting mindre å tenke på.

Du må bare sørge for at vi får:

  1. Kopi av pass
  2. Pakkliste – vi har ferdigtrykte pakklister som vi gjerne hjelper deg å fylle ut.
  3. Selv om det ikke skal betales noe toll eller moms, så må vi ha en “statistisk verdi” på flyttegodset for å få det tolldeklarert. Her må man bare stipulere en antatt verdi da det er umulig å sette en eksakt “verdi” på brukte gjenstander.

Skal du flytte fra Danmark tilbake til Norge gjelder den samme moms- og tollfrihet, forutsatt at vi får følgende dokumenter:

  1. Bekreftelse på opphold i minst ett år sammenhengende. Dette kan være leie-/salgskontrakt fra bolig i utlandet evt. arbeids-/studiekontrakt. (Bekreftelse er ikke nødvendige dersom det er meldt utflytting i folkeregisteret)
  2. Kopi av pass
  3. Pakkliste
  4. “Egenerklæring for innførsel av flyttegods” hvor du undertegner på at du ikke har pakket noe tollpliktig i flyttegodset, og om du har hatt fast bopel i utlandet i minst ett år. Dette dokumentet kan du laste ned på nettet under (www.toll.no). (www.toll.no).
Call Now Button